Giáo viên nghỉ thai sản trên 6 tháng có được hưởng phụ cấp đứng lớp không?

Ngày hỏi:12/06/2020

Em xin hỏi. Em là giáo viên giảng dạy môn Toán hệ giáo dục thường xuyên. Em đang nghỉ thai sản từ tháng 2.2020. Vậy em có hưởng phụ cấp đứng lớp không? Em xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giáo viên nghỉ thai sản trên 6 tháng có được hưởng phụ cấp đứng lớp không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Thông tư 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định phụ cấp ưu đãi nhà giáo đang giảng dạy như sau:

   1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

   a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

   ...

   2. Điều kiện áp dụng

   a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

   b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

   - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

   - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

   - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

   - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

   - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

   Như vậy theo Điểm b Khoản 2 Điều 2 Nghị định này, trường hợp bạn nghỉ thai sản không vượt quá thời hạn 6 tháng thì vẫn được hưởng phụ cấp đứng lớp theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn