Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I xếp lương thế nào?

Ngày hỏi:14/02/2020

Tôi là giáo viên hạng II tại Trường Trung học cơ sở đang hưởng lương theo bậc 8, hệ số 4.65, sắp tới tôi sẽ được thăng hạng lên giáo viên THCS hạng I. Cho hỏi khi chuyển sang hạng mới thì tôi sẽ được xếp lương thế nào? Nhờ hỗ trợ, xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I xếp lương thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • - Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định Các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) như sau:

   + Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38).

   + Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

   + Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89).

   - Theo Thông tư 02/2007/TT-BNV quy định như sau: Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

   - Căn cứ xếp lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   => Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đang hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức loại A1, bậc 8, hệ số lương 4.65. Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi bạn được thăng hạng lên giáo viên THCS hạng I sẽ được xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức loại A2, nhóm A2.2, bậc 3, hệ số lương 4.68.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn