Hệ cử tuyển áp dụng tại những địa phương nào?

Ngày hỏi:20/09/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hệ cử tuyển sẽ được áp dụng cho thí sinh sống tại những vùng nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng, có quy định

   Điều 2. Đối tượng áp dụng

   1. Người học là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển gồm:

   a) Người dân tộc thiểu số rất ít người.

   b) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

   2. Các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, trung cấp, cao đẳng, đại học; trường phổ thông dân tộc nội trú; trường dự bị đại học; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện chế độ cử tuyển.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển bao gồm người dân tộc thiểu số rất ít người, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

   Luật không có quy định sống tại những vùng nào thì sẽ được áp dụng chế độ cử tuyển mà chỉ quy định thuộc đối tương nêu trên thì sẽ được áp dụng chế độ cử tuyển.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Sinh viên hệ cử tuyển
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn