Hệ thống giáo dục quốc dân

Theo dõi sự thay đổi của Hệ thống giáo dục quốc dân

Hệ thống giáo dục quốc dân gồm những cấp học và trình độ đào tạo nào?

  • Điều 4 Luật giáo dục 2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 25/11/2009 quy định về các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm:

   a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo;

   b) Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;

   c) Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề;

   d) Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.


  Nguồn:

  Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC)
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hệ thống giáo dục quốc dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn