Hiệu trưởng có được tăng giảm số tiết dạy của giáo viên bộ môn?

Ngày hỏi:24/08/2019

Tôi là giáo viên chuyên thể dục, được phân công dạy thể dục tại trường tiểu học Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Từ lúc tôi về trường được phân công dạy 20 tiết thể dục, kèm 3 tiết đạo đức. Nhưng đến năm học này tôi bị cắt 2 tiết thể dục, tăng 2 tiết đạo đức (18 tiết thể dục, 5 tiết đạo đức), trong khi đó tiết thể dục toàn trường là 30 tiết, nhà trường giao cho tổng phụ trách dạy 12 tiết thể dục. Vậy cho tôi hỏi hiệu trưởng phân công tiết dạy như vậy đã đúng quy định chưa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiệu trưởng có được tăng giảm số tiết dạy của giáo viên bộ môn?
   (ảnh minh họa)
  • Theo thông tin bạn cung cấp thì trước đây bạn là giáo viên tiểu học được phân công dạy 20 tiết thể dục và 3 tiết đạo đức. Tổng số tiết giảng dạy là 23 tiết.

   Căn cứ theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định về định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

   1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

   Như vậy, việc Hiệu trưởng phân công bạn 23 tiết dạy là phù hợp.

   Xét tới năm học này, Hiệu trưởng giảm 2 tiết học thể dục và tăng 2 tiết đạo đức thì vẫn đảm bảo số tiết dạy định mức theo quy định trên (23 tiết).

   Tại Điều 25 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về phân công nhiệm vụ đối với viên chức như sau:

   1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

   2. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

   Căn cứ vào quy định này thì Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

   Tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng như sau:

   + Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

   + Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường;

   ...

   + Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

   ...

   Theo thông tin bạn cung cấp: Trước đây bạn được phân công dạy môn thể dục và đạo đức. Sau này, bạn vẫn được phân công giảng dạy 2 môn đó vì vậy Hiệu trưởng vẫn đảm bảo phù hợp với chức danh nghề nghiệp của bạn, chỉ là Hiệu trường phân công tăng, giảm số tiết dạy đối với các môn học trên. Việc tăng giảm số tiết dạy phụ thuộc vào kế hoạch của nhà trường và điều lệ cũng như nội quy của nhà trường.

   Nếu như bạn có ý kiến đối với vấn đề phân công tiết dạy thì có thể trao đổi với Hiệu trưởng trước, đối chiếu với các quy định của nhà trường nếu vẫn chưa hài lòng thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Hội đồng nhà trường, nếu nhà trường không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thì bạn làm đơn gửi đến Phòng Giáo dục - Đào tạo; Phòng nội vụ cấp huyện nơi quản lí trực tiếp đơn vị sự nghiệp công lập nơi bạn đang công tác giảng dạy để được giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn chúng tôi phản hồi đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn