Hiệu trưởng của một trường THPT được làm việc mấy nhiệm kỳ ở một cơ sở Giáo dục?

Ngày hỏi:14/09/2019

Cho mình hỏi: Hiệu trưởng của một trường THPT được làm việc mấy nhiệm kỳ ở một cơ sở Giáo dục? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 18 Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT quy định:

   1. Mỗi trường trung học có Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm, thời gian đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không quá 2 nhiệm kỳ ở một trường trung học.

   ...

   Như vậy, theo quy định này thì Hiệu trưởng của một trường THPT được làm việc không quá 2 nhiệm kỳ (10 năm) ở một cơ sở Giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn