Hiệu trưởng, hiệu phó có được là thành viên của tổ văn phòng được không?

Ngày hỏi:17/08/2021
Trong trường THCS có thể đưa Hiệu trưởng, hiệu phó vào tổ văn phòng được không ạ? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 15 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT. Có quy định về

   - Mỗi trường trung học có một tổ văn phòng gồm nhân viên thực hiện công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và các công tác khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó (nếu có).

   - Nhiệm vụ của tổ văn phòng:

   + Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng, giải trình và quyết định kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.

   + Giúp hiệu trưởng thực hiện công tác văn thư, nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, thống kê và bảo vệ trong nhà trường theo quy định.

   + Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ văn phòng và của nhà trường.

   + Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động.

   + Quản lý, lưu trữ hồ sơ của trường.

   + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì thành viên của tổ văn phòng trường trung học cơ sở không thể có Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng được.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn