Hiệu trưởng trường mầm non là do ai bổ nhiệm, công nhận?

Ngày hỏi:23/09/2021

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở trường mầm non thì Hiệu trưởng trường mầm non là do ai bổ nhiệm, công nhận?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 10 Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT) quy định về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng:

   1. Hiệu trưởng

   a) Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà tr­ường;

   b) Người được bổ nhiệm hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn theo quy định;

   c) Hiệu trưởng trường công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm; hiệu trưởng trường dân lập, tư­ thục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận. Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm. Sau 05 năm, hiệu trưởng được đánh giá và có thể bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Hiệu trưởng công tác tại một trường công lập không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

   Như vậy, theo quy định trên thì tùy trường mầm non thành lập theo loại hình tư thục, dân lập hay công lập. Cụ thể: Hiệu trưởng trường công lập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm; hiệu trưởng trường dân lập, tư­ thục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn