Hiệu trưởng trường THCS có bằng Cao đẳng thì trường có được công nhận trường chuẩn quốc gia mức 1 không?

Ngày hỏi:07/09/2019

Ban biên tập cho hỏi hiệu trưởng trường THCS có bằng Cao đẳng có đủ điều kiện ở trường chuẩn quốc gia mức 1 hay không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 8 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT thì tiêu chuẩn của Hiệu trưởng để công nhận trường chuẩn quốc gia mức 1, cụ thể như sau:

   - Đạt tiêu chuẩn theo quy định;

   - Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên;

   - Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định

   Bên cạnh đó, tại Chương II Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông thì không có yêu cầu về bằng cấp.

   Như vậy, theo quy định trên thì trường có Hiệu trưởng có bằng Cao đẳng vẫn được công nhận trường chuẩn quốc gia mức 1 khi đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trường chuẩn Quốc Gia
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn