Hình thức giám sát, kiểm tra những công việc để thực hiện dân chủ trong trường học

Ngày hỏi:26/05/2020

Anh chị cho em hỏi: Theo quy định mới nhất của Bộ giáo dục và đào tạo quy định như thế nào về hình thức giám sát, kiểm tra những công việc để thực hiện dân chủ trong trường học?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 14 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định về hình thức giám sát, kiểm tra những công việc để thực hiện dân chủ trong trường học, cụ thể như sau:

   Cơ sở giáo dục tổ chức để nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động giám sát, kiểm tra thông qua các hình thức sau:

   1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của cơ sở giáo dục.

   2. Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của cơ sở giáo dục.

   3. Thông qua hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn