Hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/11/2016

Hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trần Thanh Hiền (email: hien***@gmail.com, 25 tuổi). Tôi đang làm việc tại phòng đào tạo của một trường đại học công lập. Tôi thắc mắc: hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia được quy định ra sao? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.

   Theo đó, hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia được quy định như sau:

   1. Hồ sơ đăng ký công nhận đạt chuẩn quốc gia gồm:

   a) Tờ trình của cơ sở giáo dục đại học đề nghị được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó ghi rõ đề nghị việc công nhận đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn đối với cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng hay định hướng thực hành;

   b) Các tài liệu minh chứng về sứ mạng, mục tiêu phù hợp với đề nghị trong Tờ trình; cơ cấu tổ chức và các văn bản do cơ sở giáo dục đại học ban hành theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học và các quy định của pháp luật liên quan;

   c) Báo cáo kết quả tự đánh giá đạt chuẩn của cơ sở giáo dục đại học được Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

   2. Hồ sơ làm thành 2 bộ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn