Hồ sơ, sổ sách của giáo viên, giảng viên trung cấp, cao đẳng

Ngày hỏi:24/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hồ sơ sổ sách đối với giao viên tại các trường trung cấp, cao đẳng. Theo tôi được biết Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành văn bản quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì hồ sơ, sổ sách dành cho giáo viên trung cấp, cao đẳng được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực 21/01/2019, quy định hồ sơ sổ sách dành cho giáo viên, giảng viên gồm các tài liệu như sau:

   1. Kế hoạch giảng dạy

   Kế hoạch giảng dạy là kế hoạch cụ thể đối với từng môn học, mô đun trong từng học kỳ và năm học của giáo viên, giảng viên theo thời khóa biểu đã được phê duyệt. Kế hoạch giảng dạy phải được thể hiện rõ những nội dung chính như: Thứ tự bài giảng, tên bài giảng, số giờ, thời gian thực hiện ở từng lớp, thiết bị, đồ dùng dạy học cho bài học.

   2. Giáo án

   Giáo án là kế hoạch giảng dạy của giáo viên, giảng viên cho nội dung giảng dạy. Giáo án trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bao gồm:

   - Giáo án lý thuyết là kế hoạch giảng dạy của giáo viên, giảng viên đối với nội dung giảng dạy lý thuyết.

   - Giáo án thực hành là kế hoạch giảng dạy của giáo viên, giảng viên đối với nội dung giảng dạy thực hành.

   - Giáo án tích hợp là kế hoạch giảng dạy của giáo viên, giảng viên đối với nội dung giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

   3. Sổ tay giáo viên

   Sổ tay giáo viên là sổ ghi chép của giáo viên, giảng viên trong quá trình quản lý giảng dạy trên lớp học. Nội dung Sổ tay giáo viên phản ánh kế hoạch học tập và các quá trình diễn ra trong triển khai kế hoạch học tập môn học/mô đun mà giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy.

   Trên đây là quy định hồ sơ, sổ sách dành cho giáo viên trung cấp, cao đẳng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn