Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của nghiên cứu sinh

Ngày hỏi:18/05/2017

Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của nghiên cứu sinh được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của nghiên cứu sinh được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Gia Hân (gia****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của nghiên cứu sinh được quy định tại Khoản 2 Điều 28 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 08 /2017/TT-BGDĐT như sau:

   a) Biên bản của buổi đánh giá luận án ở cấp trường, viện;

   b) Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường, viện;

   c) Biên bản kiểm phiếu, phiếu đánh giá của tất cả các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp trường, viện có mặt tại buổi đánh giá;

   d) Bản nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn hoặc tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh;

   đ) Danh sách có chữ ký của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp trường, viện có mặt tại buổi đánh giá luận án của nghiên cứu sinh;

   e) Giấy biên nhận đã nộp luận án và tóm tắt luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam;

   g) Minh chứng công bố công khai ngày đánh giá luận án trừ những luận án được đánh giá theo chế độ mật quy định tại Điều 21 Quy chế này;

   h) Các tài liệu khác theo quy định của cơ sở đào tạo.

   Trên đây là quy định về Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của nghiên cứu sinh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn