Hỗ trợ cho người đồng bào dân tộc thiểu số khi đi học

Ngày hỏi:24/07/2013

Tôi là Lục Văn Sáng, dân tộc Sán Chỉ, là cán bộ không chuyên trách xã Húc Động. Tôi được UBND xã Húc Động và UBND huyện Bình Liêu tạo điều kiện đi học lớp Trung cấp khóa III do trường Đại học Luật kết hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đến nay, tôi đã học xong kỳ thứ 4, đang thực tập, chờ ôn thi và thi tốt nghiệp. Tôi muốn hỏi: Tôi có được hưởng chế độ theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020 không? Tôi có được nhận hỗ trợ của tỉnh cho lớp tập trung cấp Luật này không? Nếu có tôi cần phải làm gì và gửi đến cơ quan nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Tại Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 2-10-2010 với sự tham gia hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan (Bộ chủ quản Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ…)

   Phạm vi áp dụng là người nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ.

   Các hoạt động để thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý trong đó có hỗ trợ kinh phí đào tạo Trung cấp Luật cho công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã chưa có trình độ Trung cấp Luật hoặc đồng bào dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch tuyển dụng làm công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã. Những người được cử đi học phải cam kết trở về địa phương làm việc theo sự phân công của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc phải bồi hoàn kinh phí đào tạo nếu không về địa phương làm việc theo sự phân công.

   Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, có 62 huyện nghèo nhất cả nước thuộc 20 tỉnh, thành trong cả nước được hưởng chính sách hỗ trợ pháp lý trong đó không có huyện nào thuộc tỉnh Quảng Ninh.

   Đối chiếu với các quy định trên, bạn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020./.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn