Học bổng khuyến học 2013

Ngày hỏi:18/11/2010
Mức học bổng khuyến học năm 2013?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT sửa đổi nội dung về mức trích lập quỹ học bổng khuyến khích học tập tại Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT.

   Theo đó, Quỹ học bổng khuyến khích học tập tại các trường sẽ được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí đối với các trường công lập và 2% đối với các trường ngoài công lập. Định mức này giảm đến một nửa so với mức tối thiểu hiện tại đang áp dụng hiện tại (15% đối với trường công lập và 5% đối với các trường ngoài công lập). Đối với các trường không thu học phí, định mức quỹ học bổng cũng giảm tương tự, chỉ còn 8% nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí.

   Quy định này áp dụng từ 15/9/2013.


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn