Học kỳ 1 đánh nhau bị hạnh kiểm yếu thì cả năm có thể có hành kiểm tốt được không?

Ngày hỏi:26/07/2021

Cho em hỏi em là học lớp 8, học kỳ 1 em đánh nhau với bạn bị hạnh kiểm yếu. Nếu hk2 này e cố gắng đạt hạnh kiểm tốt thì cả năm có thể có hành kiểm tốt được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Học kỳ 1 đánh nhau bị hạnh kiểm yếu thì cả năm có thể có hành kiểm tốt được không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 3 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có quy định về căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh như sau:

   - Căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm:

   + Đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

   + Kết quả nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh đối với nội dung dạy học môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   - Xếp loại hạnh kiểm:

   Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh.

   Theo quy định này thì việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh. Hạnh kiểm học kỳ II, sự tiến bộ của học sinh sẽ quyết định phần lớn xếp loại hạnh kiểm cả năm. Cho nên theo quan điểm của chúng tôi, nếu học kỳ II bạn có gắng đạt hạnh kiểm tốt, có thái độ, ý thức phấn đấu, rèn luyện tốt được Nhà trường đánh giá là có sự tiến bộ thì bạn cũng có thể đạt hạnh kiểm tốt cho cả năm học dù học kỳ I hạnh kiểm bị loại yếu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT