Học năm thứ hai vẫn chưa được chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục

Phương thức chi trả trợ cấp trong ưu đãi giáo dục đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng ưu đãi được thực hiện như thế nào? Con của tôi thuộc diện hưởng ưu đãi trong giáo dục đào tạo, nay đã học sang năm thứ 2 mà Phòng Nội vụ LĐ-TB&XH chưa thực hiện chi trả trợ cấp, như vậy có đúng không? phải liên hệ với cơ quan nào để được xem xét, giải quyết.

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Tại Thông tư Liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 qui định về phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi trong giáo dục như sau:

   - Cơ quan thực hiện chi trả là phòng LĐ-TB&XH quản lý, tổ chức chi trả trợ cấp và hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi.

   - Thời gian chi trả:

   + Trợ cấp một lần: được chi trả vào đầu năm học hoặc đầu khóa học: chi trả vào tháng 10 đối với học sinh tại cơ sở giáo dục. Chi trả vào tháng 11 đối với học sinh, sinh viên tại cơ sở đào tạo.

   + Trợ cấp hàng tháng: được chi trả làm 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả vào tháng 10 hoặc tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4.

   Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận trợ cấp hàng tháng theo thời hạn qui định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

   + Hỗ trợ học phí: trả theo thời gian thực học và chi cùng với thời gian chi trợ cấp hàng tháng.

   Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận hỗ trợ học phí theo thời hạn qui định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

   Con của ông thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi, đã học sang năm thứ 2 mà Phòng Nội vụ LĐ-TB&XH chưa chi trả trợ cấp là chưa đúng, vì vậy ông liên hệ với Sở LĐ-TB&XH để được xem xét, chỉ đạo việc giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn