Học sinh bị thiếu bài kiểm tra 15 phút có lấy bài kiểm tra miệng bù vào được không?

Ngày hỏi:10/01/2020

Mình là giáo viên THCS. Mình muốn nhờ các anh chi cho mình biết theo luật giáo dục thì nếu thiếu bài kiểm tra 15 phút có được kiểm tra miệng thay thế không? Và mình có thể tìm được nội dung liên quan đến vấn đề trên trong văn bản nào? Cảm ơn các anh/chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Học sinh bị thiếu bài kiểm tra 15 phút có lấy bài kiểm tra miệng bù vào được không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 7 và Điều 8 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT thì nội dung này được quy định như sau:

   Kiểm tra thường xuyên (KTtx) gồm: Kiểm tra miệng; kiểm tra viết dưới 1 tiết; kiểm tra thực hành dưới 1 tiết.

   Số lần kiểm tra và cách cho điểm (Điều 8)

   2. Số lần KTtx: Trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần KTtx của từng môn học bao gồm cả kiểm tra các loại chủ đề tự chọn như sau:

   a) Môn học có 1 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 2 lần;

   b) Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: Ít nhất 3 lần;

   c) Môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: Ít nhất 4 lần.

   ...

   5. Những học sinh không có đủ số lần kiểm tra theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 điều này phải được kiểm tra bù. Bài kiểm tra bù phải có hình thức, mức độ kiến thức, kỹ năng và thời lượng tương đương với bài kiểm tra bị thiếu. Học sinh không dự kiểm tra bù sẽ bị điểm 0 (đối với những môn học đánh giá bằng cho điểm) hoặc bị nhận xét mức CĐ (đối với những môn học đánh giá bằng nhận xét). Kiểm tra bù được hoàn thành trong từng học kỳ hoặc cuối năm học.

   Như vậy, Bài kiểm tra bù phải có hình thức, mức độ kiến thức, kỹ năng và thời lượng tương đương với bài kiểm tra bị thiếu. Nếu bài kiểm tra 15' được làm bằng giấy thì khi phát hiện học sinh bị thiếu bài giáo viên có thể cho học sinh này làm bù bằng giấy. Trường hợp thiếu bài kiểm tra 15' bằng miệng thì giáo viên có thể kiểm tra miệng thay thế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn