Học sinh cấp 2 vi phạm trong quá trình học tập có bị ghi học bạ không?

Ngày hỏi:19/11/2020

Xin hỏi trường hợp học sinh cấp 2 vi phạm trong quá trình học tập thì có bị cảnh cáo ghi học bạ nữa không? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước đây, theo Điểm c Khoản 2 Điều 42 Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT thì học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo hình thức cảnh cáo ghi học bạ.

   Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 38 Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT thì học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

   - Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.

   - Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

   - Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Như vậy, hiện nay học sinh cấp 2 vi phạm trong quá trình học tập thì không còn bị cảnh cáo ghi học bạ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn