Học sinh khuyết tật có được vừa nhận hỗ trợ đồ dùng học tập và giảm học phí không?

Ngày hỏi:24/03/2021

Kính mong được sự tư vấn từ Luật sư: Học sinh khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập tại điều 7 TTLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC và học sinh khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại mục 4, điều 4 TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC. Như vậy 01 học sinh có được hưởng 02 chế độ hỗ trợ đồ dùng học tập và hỗ trợ chi phí học tập cùng một lúc được không? Hay chỉ nhận được 1 chế độ cao nhất? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật, trong đó có:

   - Chính sách về học phí (Điều 6);

   - Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập (Điều 7).

   Cụ thể, tại Điều 6 quy định: Người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.

   Tuy nhiên, Nghị định 49 đã hết hiệu lực và hiện nay về chế độ học phí được quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

   Do đó, hiện không có quy định về việc học sinh không được hưởng 02 chế độ cùng lúc hoặc chỉ được nhận 01 hỗ trợ cao nhất. Cho nên, 01 học sinh vẫn có thể được hưởng 02 chế độ hỗ trợ đồ dùng học tập và hỗ trợ chi phí học tập cùng lúc nếu như đáp ứng đủ điều kiện. Chị căn cứ quy định trên để đối chiếu trường hợp của mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn