Học sinh nghỉ học nhiều có bị ở lại lớp không?

Ngày hỏi:07/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì nếu học sinh nghỉ học quá nhiều buổi thì có bị ở lại lớp không ạ? Căn cứ quy định nào ạ? Mong nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Học sinh nghỉ học nhiều có bị ở lại lớp không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định:

   Điều 15. Lên lớp hoặc không được lên lớp

   1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:

   a) Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;

   b) Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

   2. Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

   a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

   b) Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

   => Căn cứ quy định trên thì trong một năm học nếu học sinh nghỉ quá 45 buổi (từ 46 buổi) kể cả có phép hay không có phép, liên tục hay không liên tục thì sẽ không được lên lớp. Như vậy, nếu học sinh nghỉ quá nhiều (quá 45 tuổi) thì sẽ bị lưu ban bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn