Học VB2 có thể làm giáo viên, giảng viên GDQP AN không?

Ngày hỏi:01/01/2021

Cho hỏi trình độ chuẩn của giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh? Không biết học văn bằng 2 về giáo dục quốc phòng có thể làm giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh không? Nhờ tư vấn cũng như văn bản quy định cụ thể?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 23 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 có quy định:

   Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên; trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

   Ngoài ra Khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định 13/2014/NĐ-CP cũng có quy định trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

   1. Giáo viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

   a) Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh;

   b) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;

   c) Có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

   2. Giảng viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

   a) Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên;

   b) Cán bộ quân đội, công an có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

   c) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

   Theo như quy định thì văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh chỉ được áp dụng cho giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Giảng viên thì không áp dụng văn bằng 2. Cho nên, giáo viên có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh thì đã đạt chuẩn, nhưng giảng viên thì chưa đạt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT