Học viên GDTX có nhiều chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì chỉ được cộng điểm khuyến khích cho một chứng chỉ?

Ngày hỏi:14/09/2021

Nghe nói học viên GDTX có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học được cấp theo quy định của Bộ GDĐT trong thời gian học tập thì sẽ được cộng điểm khuyến khích khi xét tốt nghiệp THPT, vậy trường hợp có nhiều hơn 01 chứng chỉ thì việc cộng điểm thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 40 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, có quy định về cộng điểm khuyến khích khi xét tốt nghiệp, theo đó:

   Học viên GDTX có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học được cấp theo quy định của Bộ GDĐT trong thời gian học cấp THPT được cộng 1,0 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ.

   Như vậy, theo quy định thì mỗi loại chúng chỉ ngoại ngữ, tin học được cấp trong thời gian học như quy định trên thì sẽ được cộng 1,0 điểm khuyến khích.

   Lưu ý: Nếu thí sinh có nhiều loại giấy chứng chỉ để được cộng điểm khuyến khích theo quy định thì cũng chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 4,0 điểm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn