Học viên trung tâm ngoại ngữ có quyền kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ của giáo viên không?

Ngày hỏi:06/11/2020

Xin được hỏi là học viên học ở các trung tâm ngoại ngữ có quyền kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ của giáo viên không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT) có quy định học viên có quyền:

   - Được trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của học viên;

   - Được chọn chương trình, hình thức, địa điểm học phù hợp với Điều kiện, khả năng của học viên và của trung tâm; được tạo Điều kiện để chuyển đổi chương trình, hình thức, nơi học tập nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận;

   - Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của học viên và để góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động khác của trung tâm;

   - Được tham dự thi, kiểm tra, đánh giá để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân hoặc giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng do trung tâm tổ chức.

   Như vậy theo quy định này thì học viên không có quyền kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ của giáo viên ở các trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên bạn cũng có thể yêu cầu nếu bên trung tâm đồng ý. Nhưng do bạn không có quyền này cho nên bên trung tâm cũng không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn