Hội đồng đại học được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2016

Hội đồng đại học được quy định như thế nào? Và căn cứ pháp lý ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc về quy định liên quan đến Hội đồng đại học. Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn. Nguyễn Thuỳ Trang (email: tra***@gmail.com, sdt: 098364****).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng đại học đã được quy định cụ thể tại Điều 18 Luật Giáo dục đại học 2012.

   Theo đó, Hội đồng đại học được quy định như sau:

   1. Hội đồng đại học có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   a) Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đại học;

   b) Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

   c) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của đại học;

   d) Quyết nghị về việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách các tổ chức quy định tại khoản 3, 5, 6, 7 Điều 15 của Luật này; thông qua đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách các tổ chức quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này;

   đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng đại học, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của đại học.

   2. Thành viên hội đồng đại học gồm:

   a) Giám đốc, các phó giám đốc; bí thư đảng ủy, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học thành viên; viện trưởng các viện nghiên cứu khoa học thành viên;

   b) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước; một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh.

   3. Nhiệm kỳ của hội đồng đại học là 05 năm và theo nhiệm kỳ của giám đốc đại học. Hội đồng đại học làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

   4. Thủ tục thành lập, số lượng và cơ cấu thành viên; nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng đại học; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch, thư ký; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Hội đồng đại học. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn