Hội đồng khoa học và đào tạo trong giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2016

Hội đồng khoa học và đào tạo trong giáo dục đại học được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Hoa (sđt: 01634*****), hiện đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em được biết trong trường đại học có Hội đồng khoa học và đào tạo. Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng khoa học và đào tạo trong giáo dục đại học đã được quy định cụ thể tại Điều 19 Luật Giáo dục đại học 2012Điểm c Khoản 2 Điều 77 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

   Theo đó, Hội đồng khoa học và đào tạo được quy định như sau:

   1. Hội đồng khoa học và đào tạo được thành lập theo quyết định của hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, đại học, có nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng, giám đốc về việc xây dựng:

   a) Quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm;

   b) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường;

   c) Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ.

   2. Hội đồng khoa học và đào tạo gồm: hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, nghiên cứu khoa học; trưởng các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có uy tín đại diện cho các lĩnh vực, ngành chuyên môn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Hội đồng khoa học và đào tạo trong giáo dục đại học. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn