Hội đồng quản trị của trường đại học tư thục được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2016

Hội đồng quản trị của trường đại học tư thục được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Tôi tên là Trần Thanh Hằng, quê ở Nghệ An và hiện đang là giảng viên của một trường đại học tư thục ở Hà Nội. Trong ban lãnh đạo nhà trường có Hội đồng quản trị. Tôi rất thắc mắc quy định pháp luật về Hội đồng này nên nhờ Ban biên tập tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn (sđt: 01634*****).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng quản trị của trường đại học tư thục đã được quy định cụ thể tại Điều 17 Luật Giáo dục đại học 2012Điểm c Khoản 2 Điều 77 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

   Theo đó, Hội đồng quản trị của trường đại học tư thục được quy định như sau:

   1. Hội đồng quản trị được thành lập ở trường đại học tư thục.

   2. Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện duy nhất cho chủ sở hữu của nhà trường. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;

   b) Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;

   c) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

   d) Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường;

   đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

   3. Thành viên hội đồng quản trị:

   a) Đại diện của các tổ chức, cá nhân có số lượng cổ phần đóng góp ở mức cần thiết theo quy định;

   b) Hiệu trưởng; đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở giáo dục đại học có trụ sở; đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể; đại diện giảng viên.

   4. Chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín.

   Chủ tịch hội đồng quản trị phải có trình độ đại học trở lên.

   5. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 05 năm. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

   6. Thủ tục thành lập, số lượng và cơ cấu thành viên; nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch, thư ký; việc công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Hội đồng quản trị của trường đại học tư thục. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn