Hội đồng Thi đua, Khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề

Ngày hỏi:26/02/2018

 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Ngân Anh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Bến Tre. Tôi cần tìm hiểu quy định về công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề. Ban biên tập cho tôi hỏi:  Hội đồng Thi đua, Khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và chế độ sinh hoạt của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng được thực hiện theo Điều 24 của Quyết định số 26. Cụ thể là:

   Điều 24. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên

   1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV

   Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV do người đứng đầu CSDN ra quyết định thành lập, gồm:

   a) Chủ tịch Hội đồng: là người đứng đầu CSDN hoặc cấp phó của người đứng đầu nếu được người đứng đầu uỷ quyền;

   b) Thường trực Hội đồng: là trưởng đơn vị phụ trách công tác HSSV;

   c) Các uỷ viên: đại diện các khoa (bộ môn hay bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), phòng, ban có liên quan; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam cấp CSDN (nếu có).

   2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật

   a) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV là cơ quan tư vấn giúp người đứng đầu CSDN triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu CSDN;

   b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật, trên cơ sở đề nghị của khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), đơn vị phụ trách công tác HSSV, Hội đồng tiến hành xét danh sách cá nhân và đơn vị HSSV có thành tích, đề nghị người đứng đầu CSDN khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng; xét và đề nghị người đứng đầu CSDN ra quyết định kỷ luật đối với những HSSV vi phạm kỷ luật;

   c) Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV mỗi học kỳ họp một lần. Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp các phiên bất thường.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn