Hội đồng thi đua khen thưởng trường THCS có bao gồm tổ trưởng tổ Văn không?

Ngày hỏi:19/11/2020

Kỳ học này em mới được bổ nhiệm làm Tổ trưởng tổ Văn của trường THCS Lê Mao, không biết em có phải thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng của trường không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 12 Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về hội đồng thi đua và khen thưởng trường THCS như sau:

   Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập vào đầu mỗi năm học để giúp hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Hội đồng thi đua khen thưởng do hiệu trưởng thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng gồm: bí thư cấp ủy, phó hiệu trưởng, đại diện hội đồng trường, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng và các giáo viên chủ nhiệm lớp.

   Theo đó, tổ trưởng tổ chuyên môn là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng. Vì vậy, bạn là tổ trưởng tổ Văn là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng trường THCS.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT