Hợp đồng đào tạo nghề được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi tên Bình Trần hiện sinh sống tại Gia Lai. Do không có điều kiện để học lên tiếp nên tôi có ý định học nghề vừa nhanh mà sớm được đi làm có thu nhập. Theo đó, tôi có nghe về hợp đồng đào tạo nghề, tôi chưa biết rõ nên muốn tìm hiểu nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp: Hợp đồng đào tạo nghề được quy định như thế nào?

(binh****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, có quy định về hợp đồng đào tạo nghề như sau:

   1. Hợp đồng đào tạo là sự giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lớp đào tạo nghề, tổ chức, cá nhân với người học tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật này và trong trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp.

   2. Hợp đồng đào tạo phải có các nội dung sau đây:

   a) Tên nghề đào tạo hoặc các kỹ năng nghề đạt được;

   b) Địa điểm đào tạo;

   c) Thời gian hoàn thành khóa học;

   d) Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;

   đ) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;

   e) Thanh lý hợp đồng;

   g) Các thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

   3. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp thì hợp đồng đào tạo ngoài những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này còn có các nội dung sau đây:

   a) Cam kết của người học về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp;

   b) Cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi học xong;

   c) Thỏa thuận về thời gian và mức tiền công cho người học trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian đào tạo.

   4. Hợp đồng đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, phải có thỏa thuận thời gian bắt đầu được trả công và mức tiền công trả cho người học theo từng thời gian.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn