Hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục

Ngày hỏi:25/07/2019

Quy định mới nhất của Luật Giáo dục quy định như thế nào về vấn đề hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục? Căn cứ pháp lý cho phần giải đáp! Cảm ơn ban biên tập!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 108 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục được quy định cụ thể như sau:

   - Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để giảng dạy, học tập, đầu tư, tài trợ, hợp tác, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về giáo dục tại Việt Nam; được bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   - Hợp tác về giáo dục với Việt Nam phải bảo đảm giáo dục người học về nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân; tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện mục tiêu giáo dục, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với mỗi cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; hoạt động giáo dục phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

   - Các hình thức hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục tại Việt Nam bao gồm:

   + Liên kết giáo dục, đào tạo;

   + Thành lập văn phòng đại diện;

   + Thành lập phân hiệu;

   + Thành lập cơ sở giáo dục;

   + Các hình thức hợp tác, đầu tư khác.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn