Hộp thư điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sử dụng như thế nào?

Ngày hỏi:26/07/2018

Hộp thư điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sử dụng như thế nào? Tôi là Đình Lộc, tôi đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Vì tính chất công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Anh/Chị trong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Anh/Chị cho tôi hỏi là: Hộp thư điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sử dụng như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị trong Ban biên tập! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hộp thư điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sử dụng như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Việc sử dụng hộp thư điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Điều 8 Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

   Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp hộp thư điện tử cho các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục và đào tạo như sau:

   1. Sở giáo dục và đào tạo có các hộp thư @moet.edu.vn sau:

   a) Giám đốc Sở

   b) Văn phòng Sở

   c) Phòng Kế hoạch – Tài chính

   d) Phòng Tổ chức – cán bộ

   đ) Phòng Giáo dục Trung học

   e) Phòng Giáo dục Tiểu học

   g) Phòng Giáo dục Thường xuyên

   h) Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp

   i) Phòng Giáo dục Mầm non

   k) Phòng Công nghệ thông tin

   l) Phòng Khảo thí và Kiểm định CL

   m) Thanh tra Sở

   n) Ban Tuyển sinh của Sở

   o) Phòng Công tác học sinh sinh viên

   Giamdoc.TenSo@moet.edu.vn

   Vanphong.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongKHTC.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongTCCB.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongGDTrH.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongGDTH.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongGDTX.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongGDCN.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongGDMN.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongCNTT.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongKTKD.Tên-Sở@moet.edu.vn

   Thanhtra.Tên-Sở@moet.edu.vn

   BanTS.Tên-Sở@moet.edu.vn

   PhongCTHSSV.Tên-Sở@moet.edu.vn

   Trong đó:

   Tên-Sở = So + Tên tỉnh/thành viết liền không dấu

   = SoHaNoi, SoThaiBinh, SotpHCM…

   2. Phòng giáo dục và đào tạo có hộp thư điện tử @moet.edu.vn sau:

   Pgd.@moet.edu.vn

   Như: pgdbadinh.hanoi@moet.edu.vn

   3. Trường học có hộp thư điện tử @moet.edu.vn như sau:

   C0.@moet.edu.vn

   C1.@moet.edu.vn

   C2.@moet.edu.vn

   C3.@moet.edu.vn

   4. Các Trung tâm có hộp thư điện tử @moet.edu.vn như sau:

   TX.@moet.edu.vn

   TN.@moet.edu.vn

   TH.@moet.edu.vn

   TC..@moet.edu.vn

   Trên đây là nội dung quy định về việc sử dụng hộp thư điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn