In phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày hỏi:06/02/2020

Tôi được biết mới đây Bộ Giáo dục và đào tạo có ban hành về quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Ban biên tập tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì việc in phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc in phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

   - Bộ Giáo dục và Đào tạo in phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo số lượng do các cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đăng ký.

   - Quy trình quản lý việc in, bảo mật, lập số hiệu, bảo quản và cấp phôi các văn bằng, chứng chỉ trên thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn