Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày hỏi:13/08/2019

Tôi đang công tác tại đơn vị giáo dục công lập. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT thì các bước triển khai hoạt động tự đánh giá như sau:

   1. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch tự đánh giá.

   2. Kế hoạch tự đánh giá của cơ sở giáo dục phải thể hiện được các nội dung sau:

   - Mục đích và phạm vi của đợt tự đánh giá;

   - Thành phần Hội đồng tự đánh giá;

   - Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng, xác định những công việc phải thực hiện tương ứng với từng tiêu chuẩn, thời gian bắt đầu và kết thúc, người chịu trách nhiệm chính và những người phối hợp;

   - Công cụ tự đánh giá;

   - Xác định các thông tin và minh chứng cần thu thập;

   - Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động các nguồn lực trong quá trình triển khai tự đánh giá;

   - Thời gian biểu: chỉ rõ khoảng thời gian cần thiết để triển khai và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể trong quá trình triển khai tự đánh giá.

   Trên đây là quy định về kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn