Kéo dài tuổi nghỉ hưu có được kéo dài nhiệm kỳ làm hiệu trưởng trường mầm non không?

Ngày hỏi:08/04/2021

Tôi làm hiệu trưởng trường mầm non, như luật cũ thì đến năm 2022 là tôi đủ tuổi về hưu, nhưng theo quy định kéo dài tuổi nghỉ hưu mới ban hành năm 2021 thì tôi kéo dài tuổi nghỉ hưu đến năm 2023. Vậy tôi có được bổ nhiệm kéo dài nhiệm kỳ làm hiệu trưởng trường mầm non hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kéo dài tuổi nghỉ hưu có được kéo dài nhiệm kỳ làm hiệu trưởng trường mầm non không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 10 Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT thì:

   Hiệu trưởng trường công lập do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm; hiệu trưởng trường dân lập, tư thục do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận. Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm. Sau 05 năm, hiệu trưởng được đánh giá và có thể bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Hiệu trưởng công tác tại một trường công lập không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

   Theo quy định nêu trên và thông tin chị cung cấp, chị được kéo dài tuổi nghỉ hưu đến năm 2023 thì việc có được tiếp tục bổ nhiệm làm hiệu trưởng (sau khi hết nhiệm kỳ) hay không sẽ phải xem xét, đánh giá và căn cứ vào các tiêu chuẩn làm hiệu trưởng của chị có đảm bảo hay không.

   Chị lưu ý, 1 nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường mầm non là 5 năm phải đảm bảo theo quy định nêu trên, chứ không kéo dài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn