Kết quả đánh giá học sinh tiểu học được sử dụng như thế nào?

Ngày hỏi:05/10/2016

Kết quả đánh giá học sinh tiểu học được sử dụng như thế nào? Bạn đọc Trần Lê Thúy, địa chỉ mail trann****@gmail.com hỏi: Chị gái tôi có con trai đang học tiểu học. Tôi nghe chị nói hiện nay không còn áp dụng đánh giá như hồi trước. Tôi cũng đã đọc qua các cách thức đánh giá, nhưng tôi không hiểu lắm việc sử dụng những kết quả đánh giá này. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới sử dụng kết quả đánh giá học sinh tiểu học được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, được hợp nhất từ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2014) và văn bản sửa đổi, bổ sung là Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 06/11/2016), theo đó:

   Kết quả đánh giá học sinh tiểu học được sử dụng để:

   - Xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học;

   - Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh; và

   - Khen thưởng.

   (Điều 14; 15 và 16 Quy định đánh giá học sinh tiểu học Ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề sử dụng kết quả đánh giá học sinh tiểu học, được quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn