Kết quả môn học của mỗi học kỳ, cả năm học đối với các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Ngày hỏi:10/08/2017

Kết quả môn học của mỗi học kỳ, cả năm học đối với các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Bảo Trâm hiện đang sinh sống tại Ninh Bình, để chuẩn bị cho kỳ thi công chức vào phòng Giáo dục đào tạo của huyện sắp tới, có một thắc mắc muốn nhờ giải đáp giúp như sau. Kết quả môn học của mỗi học kỳ, cả năm học đối với các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định tại văn pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

 Nguyễn Bảo Trâm (baotram***@gmail.com)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết quả môn học của mỗi học kỳ, cả năm học đối với các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được pháp luật quy định tại Điều 10 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau.

   1. Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm:

   a) Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm các bài KTtx, KTđk và KThk với các hệ số quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế này:

   ĐTBmhk =

   TĐKTtx + 2 x TĐKTđk + 3 x ĐKThk

   Số bài KTtx + 2 x Số bài KTđk + 3

   - TĐKTtx: Tổng điểm của các bài KTtx

   - TĐKTđk: Tổng điểm của các bài KTđk

   - ĐKThk: Điểm bài KThk

   b) Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) là trung bình cộng của ĐTBmhkI với ĐTBmhkII, trong đó ĐTBmhkII tính hệ số 2:

   ĐTBmcn =

   ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

   3

   c) ĐTBmhk và ĐTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

   2. Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét:

   a) Xếp loại học kỳ:

   - Đạt yêu cầu (Đ): Có đủ số lần kiểm tra theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 8 và 2/3 số bài kiểm tra trở lên được đánh giá mức Đ, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

   - Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Các trường hợp còn lại.

   b) Xếp loại cả năm:

   - Đạt yêu cầu (Đ): Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ.

   - Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Cả hai học kỳ xếp loại CĐ hoặc học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ.

   c) Những học sinh có năng khiếu được giáo viên bộ môn ghi thêm nhận xét vào học bạ.

   3. Đối với các môn chỉ dạy trong một học kỳ thì lấy kết quả đánh giá, xếp loại của học kỳ đó làm kết quả đánh giá, xếp loại cả năm học.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về kết quả môn học của mỗi học kỳ, cả năm học đối với các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn