Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:21/05/2019

Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Minh Vy - vy*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Khoản 7 Điều 15 Quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT, cụ thể:

   a) Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp Tổ chức chủ trì chương trình được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu đánh giá hồ sơ chương trình của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình (Mẫu 15). Kết quả được tổng hợp vào Biên bản kiểm phiếu (Mẫu 16);

   b) Tổ chức được tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì chương trình khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình có mặt bỏ phiếu “đề nghị thực hiện”. Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình thảo luận cụ thể để biểu quyết thống nhất kiến nghị chỉnh sửa tên, mục tiêu, nội dung chính, sản phẩm dự kiến, thời gian thực hiện và các nội dung liên quan khác của chương trình;

   c) Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình thảo luận cụ thể, thống nhất về lý do đề nghị không thực hiện đối với Tổ chức, cá nhân chủ trì chương trình không được tuyển chọn, giao trực tiếp;

   d) Các nội dung thực hiện tại điểm b, c của Khoản này được ghi vào Biên bản Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình (Mẫu 17).

   Trên đây là tư vấn về kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn