Kết thúc nhiệm kỳ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ngày hỏi:17/06/2017

Khi nào thì được kết thúc nhiệm kỳ Ban đại diện cha mẹ học sinh? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Quang Luân, hiện đang làm việc tại một khu công nghiệp tại thành phố Biên Hòa, Đông Nai. Tôi có một con gái đang học lớp 2 tại một trường tiểu học trên địa bàn. Tôi được cô giáo chủ nhiệm và các phụ guynh khác trong lớp tín nhiệm bầu làm phó ban trưởng Ban đại diện học sinh của lớp. Theo như thông tin tôi được biết thì tôi sẽ làm phó trưởng ban trong một năm học. Nhưng hiện tại, do yêu cầu công việc tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Cho tôi hỏi, tôi có được kết thúc nhiệm kỳ sớm hơn hay không? Tôi có thể tìm hiểu quy định trên tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Nguyễn Quang Luân (luan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết thúc nhiệm kỳ Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Cụ thể là:

   3. Các Ban đại diện cha mẹ học sinh hết nhiệm kỳ khi bắt đầu năm học tiếp sau, riêng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cuối cấp học hết nhiệm kỳ khi kết thúc năm học.

   4. Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của trưởng ban. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do toàn thể cha mẹ học sinh lớp quyết định; việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường do toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

   Căn cứ vào quy định trên thì thành viên Ban đại diện cha mẹ học hinh kết thúc nhiệm kỳ trong các trương hợp sau đây:

   - Thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh kết thúc nhiệm kỳ khi bắt đầu năm học mới

   - Kết thúc nhiệm kỳ khi kết thúc năm học đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cuối cấp học;

   - Thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp kết thúc nhiệm kỳ theo đề nghị của trưởng ban và được toàn thể cha mẹ học sinh lớp quyết định

   - Thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường kết thúc nhiệm kỳ theo đề nghị của trường Ban và được toàn thể thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường quyết định.

   Như vậy, đối với trường hợp bạn cung cấp cho Ban biên tập Thư Ký Luật thì bạn có thể yêu cầu với trưởng ban Ban đại diện học sinh lớp đề nghị để toàn thể cha mẹ học sinh quyết định đồng ý cho bạn kết thúc nhiệm kỳ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về kết thúc nhiệm kỳ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn