Không có quy định cấm SV học cùng lúc 2 trường

Ngày hỏi:05/06/2013
Sinh viên Phạm Anh Ngọc, hiện học năm thứ nhất chuyên ngành kinh tế trường Cao đẳng. Năm nay, sinh viên Ngọc muốn tiếp tục thi Đại học, chuyên ngành kĩ thuật. Vậy, nếu đỗ đại học, sinh viên Ngọc có được phép học cùng lúc cả đại học, cao đẳng không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Hiện nay, không có quy định cấm học cùng lúc hai trường đại học, cao đẳng.

   Nếu tham gia thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo kỳ thi “ba chung” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, sinh viên cần lưu ý đến quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

   Theo đó, người thuộc diện không được dự thi bao gồm học sinh, sinh viên chưa được Hiệu trưởng cho phép dự thi (bằng văn bản).

   Các trường đại học, cao đẳng có nhiệm vụ xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, các quy định riêng về đào tạo áp dụng trong nhà trường trên cơ sở các quy định tại Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành và các quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do vậy, mỗi trường đại học, cao đẳng có thể có các quy định cụ thể về tổ chức và quản lý đào tạo, quản lý người học theo mức độ khác nhau và người học phải có trách nhiệm chấp hành các quy định này.

   Điều kiện để học cùng lúc hai trường

   Từ các cơ sở nêu trên, để học cùng lúc hai trường đại học, cao đẳng sinh viên cần chú ý các điểm sau:

   - Phải đủ điều kiện dự thi tuyển sinh theo quy định

   - Nộp hồ sơ khi nhập học: Theo quy định tại khoản 4 Điều 35 của Quy chế tuyển sinh hiện hành, sinh viên phải nộp học bạ, bằng tốt nghiệp trung học, …, là các bản photocopy, được nhà trường kiểm tra, đối chiếu với bản chính. Do vậy sinh viên có thể nộp hồ sơ nhập học (bản photocopy) vào nhiều trường.

   - Việc quản lý người học, tổ chức đào tạo (có thể theo niên chế hoặc theo hệ thống tín chỉ) ở các trường khác nhau và sinh viên phải tuân thủ các quy định này.

   - Sinh viên học cùng lúc 2 trường sẽ gặp một số khó khăn, như: chồng chéo về thời gian học tập và sinh hoạt; trùng lắp về nội dung học tập (hiện nay, hầu như chưa có công nhận lẫn nhau giữa các trường về kết quả học tập của sinh viên); khác nhau về các quy định học vụ, nội quy sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt Hội sinh viên…


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn