Không học bài cũ thì nhà trường báo về gia đình không?

Ngày hỏi:18/09/2021

Năm nay em học lớp 9, em bị điểm 1 vì không bài cũ trước khi tới lớp. Vậy nhà trường có báo về cho ba mẹ em không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 34 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ của học sinh như sau:

   1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

   2. Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.

   3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

   4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.

   5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 38 Quy chế này thì học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

   - Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.

   - Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

   - Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì học sinh phải thực hiện điều lệ, nội quy của nhà trường. Do đó, nếu nội quy của nhà trường quy định nếu học sinh không học bài cũ trước khi đến lớp sẽ thông báo cho phụ huynh thì bạn sẽ được nhà trường báo về gia đình bạn.

   Cho nên, bạn có thể xem lại quy chế, nội quy của nhà trường để biết được hình thức kỷ luật trong trường hợp này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn