Không ở ngạch giáo viên có được hưởng phụ cấp khi giảng dạy?

Ngày hỏi:26/07/2012

Ông Nguyễn Hữu Trường (Phú Yên, email: huu4truong@...) được tuyển dụng giảng dạy tại trường cấp 2 từ năm 1993 theo mã ngạch thư viện nhưng lại được phân công trực tiếp giảng dạy môn công nghệ (có quyết định phân công của Trưởng phòng giáo dục) và hưởng chế độ phụ cấp đứng lớp. Năm 2004, ông Trường được xếp chuyển qua mã ngạch giáo viên theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Ông Trường hỏi, thời gian ông là giáo viên trực tiếp giảng dạy nhưng mang mã ngạch thư viện có được tính vào thời gian để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Ông Trường trong khoảng hơn 10 năm không rõ vì lý do gì được tuyển dụng theo mã ngạch thư viện nhưng lại không làm công tác thư viện mà được phân công trực tiếp giảng dạy môn công nghệ. Điều này trái với quy định về tuyển dụng, do đó, địa phương, đơn vị cần rút kinh nghiệm.

   Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Như vậy, thời gian ông Trường giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được xem xét để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn