Không tốt nghiệp THPT được thi đại học, cao đẳng trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:03/03/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mới được đăng ký thi vào trường đại học, cao đẳng. Vậy cho hỏi không tốt nghiệp THPT được đăng ký thi vào trường đại học, cao đẳng khi nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT quy định về điều kiện dự tuyển đại học như sau:

   Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

   => Như vậy, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển trước đó đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT mà đã hoàn thành chương trình kiến thức THPT thông thì vẫn đáp ứng điều kiện để thi vào trường đại học, cao đẳng.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn