Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ đối với trình độ sơ cấp được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/12/2016

Em tên là Hoàng Thị Hiền, SĐT: 01678***, em muốn hỏi: Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ đối với trình độ sơ cấp được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Năm nay em sẽ tốt nghiệp cấp 3 và có ý định học sơ cấp vì điều kiện gia đình em cũng không khá giả lắm. Em có tìm hiểu các quy định đối với đào tạo trình độ sơ cấp nhưng vẫn còn một số nội dung chưa hiểu lắm, nêu trên. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Em xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ đối với trình độ sơ cấp được hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, theo đó:

   1. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

   a) Kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học của học sinh theo từng mô - đun cụ thể thông qua việc chấm điểm kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra đánh giá khác.

   b) Kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện tại thời điểm được quy định trong đề cương chi tiết của mô đun, có thể được thực hiện bằng bài kiểm tra viết có thời gian làm bài từ 30 đến 45 phút; làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

   2. Cách thức thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

   a) Kiểm tra đánh giá quá trình học do giáo viên giảng dạy mô - đun thực hiện theo những yêu cầu sau:

   - Nội dung kiểm tra là những nội dung được quy định trong mô - đun đào tạo đã giảng dạy cho học sinh;

   - Nội dung cụ thể và hình thức kiểm tra thường xuyên do giáo viên tự quyết định;

   - Nội dung và hình thức kiểm tra định kỳ được thực hiện theo quy định trong đề cương chi tiết mô - đun của chương trình đào tạo.

   b) Các bài kiểm tra theo hình thức kiểm tra viết, tiểu luận, bài tập sau khi chấm phải trả lại cho học sinh ngay sau khi công bố điểm kiểm tra.

   3. Quy trình kiểm tra, số bài kiểm tra cho từng mô - đun cụ thể được thực hiện theo quy định của người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp, bảo đảm trong một mô - đun mỗi người học có ít nhất một điểm kiểm tra thường xuyên, một điểm kiểm tra định kỳ.

   4. Học sinh không dự kiểm tra nếu không có lý do chính đáng thì phải nhận điểm 0 (không) cho bài kiểm tra đó. Trường hợp có lý do chính đáng thì được giáo viên giảng dạy mô - đun tổ chức làm bài kiểm tra bổ sung.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ đối với trình độ sơ cấp, được quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn