Lịch công tác Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Ngày hỏi:01/04/2019

Ban biên tập có thể cung cấp thông tin giúp tôi về Lịch công tác Kỳ thi THPT quốc gia 2019 được không? Xin chân thành cảm ơn rất nhiều

Quyết Toán - Hà Tĩnh

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Công văn 1209/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 thì:

   TT

   Nội dung công tác

   Đơn vị ch trì

   Đơn vị tham gia

   Thời gian thực hiện

   1

   Tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm, Hệ thống QLT

   Cục QLCL

   Các sở GDĐT và các trường ĐH, CĐ

   Hoàn thành trước ngày 25/3/2019

   2

   Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi

   Các sở GDĐT và các trường ĐH,CĐ

   Các trường phổ thông thuộc sở GDĐT, các đơn vị thuộc trường ĐH, CĐ

   Hoàn thành trước ngày 31/3/2019

   3

   Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

   Các sở GDĐT; các đơn vị trực thuộc được sởphân công

   Các đối tượng thí sinh; các nơi đăng ký dự thi do sở GDĐT quy định (đơn vị ĐKDT)

   Từ ngày 01/4 đến hết ngày 20/4/2019

   4

   In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,... của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

   Các đơn vị ĐKDT

   Hoàn thành trước ngày 25/4/2019

   5

   Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT

   Các sở GDĐT

   Các đơn vị ĐKDT

   Hoàn thành trước ngày 05/5/2019

   6

   Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi: Thành lập Hội đồng thi, Quyết định cơ cấu, thành phần các Ban của Hội đồng thi

   Các Sở GDĐT; các trường ĐH, CĐ

   Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan

   Hoàn thành trước ngày 10/5/2019 ...

   7

   Đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi

   Các Hội đồng thi

   Hoàn thành trước ngày 25/5/2019

   8

   Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

   Các đơn vị ĐKDT

   Các sở GDĐT

   Chậm nhất ngày 25/5/2019

   9

   Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi, coi thi, chấm thi trắc nghiệm gửi danh sách cán bộ tham gia về sởGDĐT chủ trì cụm thi

   Các sở GDĐT

   Các trường ĐH, CĐ

   Hoàn thành trước ngày 27/5/2019

   10

   Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

   Các sở GDĐT

   Cục QLCL

   Hoàn thành trước ngày 28/5/2019

   11

   Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

   Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

   Hoàn thành trước ngày 03/6/2019

   12

   In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

   Các đơn vị ĐKDT

   Hoàn thành trước ngày 07/6/2019

   13

   Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi

   Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

   Các Điểm thi

   Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

   14

   Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi các trường ĐH, CĐ, các trường THPT

   Các sở GDĐT

   Các trường ĐH, CĐ; các trường THPT

   Hoàn thành trước 24/6/2019

   15

   Ban Coi thi làm việc

   Ban Coi thi

   Các sở GDĐT

   Từ ngày 24/6/2019

   16

   Coi thi theo lịch thi

   Ban Coi thi

   Các sở GDĐT

   Các ngày 25, 26 và 27/6/2019

   17

   Cập nhật vào Hệ thống QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

   Cục QLCL

   Các Hội đồng thi

   Buổi thi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi thi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

   18

   Kiểm tra, rà soát và giao nhận cơ sở vật chất phục vụ chấm thi trắc nghiệm

   Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; các Hội đồng thi

   Các trường ĐH, CĐ

   Hoàn thành chậm nhất ngày 27/6/2019

   19

   Cập nhật vào Hệ thống QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi

   Cục QLCL

   Các Hội đồng thi

   Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 28/6/2019

   20

   - Tổ chức chấm thi;

   - Tổng kết công tác chấm thi;

   - Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

   - Hoàn thành đối sánh kết quả thi

   Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; các Hội đồng thi

   Cục QLCL; các sởGDĐT; các trường ĐH, CĐ

   Hoàn thành chậm nhất 13/7/2019

   21

   Công bố kết quả thi

   Các Hội đồng thi

   Các SGDĐT; các đơn vị ĐKDT

   Ngày 14/7/2019

   22

   Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ

   Các sở GDĐT

   Các trường phổ thông

   Hoàn thành chậm nhất ngày 16/7/2019

   23

   Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ

   Các sở GDĐT

   Cục QLCL

   Chậm nhất ngày 18/7/2019

   24

   Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

   Hiệu trưởng trường phổ thông

   Chậm nhất ngày 21/7/2019

   25

   In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

   Các Hội đồng thi

   Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

   Chậm nhất ngày 21/7/2019

   26

   Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bốkết quả thi

   Các đơn vị ĐKDT

   Các sở GDĐT

   Từ ngày 14/7 đến hết ngày 23/7/2019

   27

   Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT

   Các đơn vị ĐKDT

   Các sở GDĐT

   Chậm nhất ngày 24/7/2019

   28

   Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi

   Các sở GDĐT

   Các Hội đồng thi

   Chậm nhất ngày 24/7/2019

   29

   Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

   Các Hội đồng thi, các trường ĐH, CĐ chủ trì phúc khảo bài thi trắc nghiệm

   Cục QLCL; các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

   Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2019

   30

   Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

   Các sở GDĐT

   Các trường phổ thông

   Chậm nhất ngày 04/8/2019

   31

   Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL

   Các sở GDĐT

   Cục QLCL

   Chậm nhất ngày 05/8/2019

   32

   Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT

   Các sở GDĐT

   Văn phòng Bộ GDĐT

   Chậm nhất ngày 09/8/2019


   Trên đây là nội dung quy định về lịch công tác Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Công văn 1209/BGDĐT-QLCL.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn