Lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học thực hiện trong khoảng thời gian nào?

Ngày hỏi:02/07/2020

Đối với giáo viên tiểu học thì thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo sẽ diễn ra trong khoản thời gian nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 71/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 18/08/2020) quy định về thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học như sau:

   Lộ trình thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.

   Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

   - Giai đoạn 1: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

   - Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

   Trên đây là quy định về thời gian thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non theo quy định của Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn