Lộ trình thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Ngày hỏi:08/09/2017

Lộ trình thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Hằng, hiện là giáo viên công tác tại Hà Nội. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định về Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cho tôi hỏi: Lộ trình thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 1309/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   a) Giai đoạn 2017 - 2020:

   - Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục quyền con người và đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các cấp học, ngành học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

   - Tổ chức một số đề tài nghiên cứu chuyên sâu về nội dung và phương pháp giáo dục quyền con người cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người học;

   - Xây dựng nội dung chương trình giáo dục về quyền con người (có môn học độc lập và tích hợp môn học) trong các cấp học, ngành học và trình độ đào tạo;

   - Xây dựng đội ngũ chuyên gia về giáo dục quyền con người để hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện các hoạt động của Đề án;

   - Bổ sung nội dung quyền con người vào Giáo trình pháp luật đại cương dùng trong các trường đại học không thuộc khối ngành chuyên luật, hành chính, nội chính;

   - Xây dựng giáo trình quyền con người dùng chung trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc khối ngành chuyên luật, hành chính, nội chính;

   - Chỉnh lý, hoàn thiện khung chương trình đào tạo Thạc sỹ pháp luật về quyền con người và mở mã ngành đào tạo Tiến sỹ pháp luật về quyền con người;

   - Biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ tham gia xây dựng chương trình giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân;

   - Biên soạn, thử nghiệm tài liệu hỗ trợ, tham khảo cho các môn học, hoạt động giáo dục về quyền con người ở tất cả các cấp học;

   - Xây dựng trang web “Giáo dục quyền con người” trong cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

   - Sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của Đề án và thống nhất hoàn thiện nội dung giáo dục quyền con người để đưa vào chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân.

   b) Giai đoạn 2021 - 2025:

   - Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

   - Triển khai tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về quyền con người cho toàn bộ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nhân viên các cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân;

   - Tổ chức biên soạn, xuất bản các loại tài liệu giáo dục, bao gồm giáo trình, sách giáo khoa, tập bài giảng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy và các tài liệu tham khảo; triển khai, thực hiện số hoá các tài liệu giáo dục;

   - Tổ chức thực hiện một số khoá học trực tuyến về quyền con người phù hợp với từng cấp học của hệ thống giáo dục quốc dân;

   - Tổng kết, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Đề án.

   Trên đây là nội dung tư vấn về lộ trình thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1309/QĐ-TTg năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn