Lộ trình tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được quy định ra sao?

Ngày hỏi:17/09/2021

Lộ trình tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được quy định ra sao theo quy định mới? Mong sớm nhận tư vấn từ các bạn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lộ trình tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được quy định tại Điều 6 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2021).

   - Lộ trình tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Học phí thực hiện theo lộ trình tính đủ chi phí quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Nghị định này.

   - Căn cứ chính sách phát triển giáo dục của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu được chủ động thực hiện lộ trình tính đủ chi phí vào giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tương xứng với chất lượng giáo dục, đào tạo; đồng thời phải bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo lưu ưu đãi giáo dục
  Bảo trợ giáo dục
  Biên soạn tài liệu giáo dục
  Bộ giáo dục
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn