Loại khá có bị hạ bằng nếu thi lại quá nhiều không?

Ngày hỏi:09/04/2021

Em học đại học theo tín chỉ, khả năng cao em được bằng khá. Nhưng mà mấy năm học kỳ nào em cũng có môn thi lại, vậy em thi lại nhiều môn quá có bị hạ xuống bằng trung bình không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 18 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT có quy định như sau:

   Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu vi phạm vào một trong các trường hợp sau:

   - Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số đơn vị học trình quy định cho toàn khóa học;

   - Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên.

   Theo đó, việc hạ bằng áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi trong trường hợp:

   - Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số đơn vị học trình quy định cho toàn khóa học;

   - Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên.

   => Như vậy, trường hợp của bạn có kết quả học tập toàn khóa loại khá, có nhiều môn thi lại thì không bị hạ bằng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn