Loại thông tin thống kê được phổ biến của Bộ Giáo dục

Ngày hỏi:08/01/2019

Chào anh chị, theo tôi biết phổ biến thông tin thống kê là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin thông kê. Tôi đang tìm hiểu các quy định về thông tin thống kê của Bộ giáo dục, anh chị cho tôi hỏi những loại thông tin thống kê được phổ biến của Bộ giáo dục gồm những loại nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào đạo Ban hành kèm theo Quyết định 5625/QĐ-BGDĐT năm 2018, quy định loại thông tin thống kê được phổ biến như sau:

   - Thông tin thống kê theo quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục ban hành tại Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   - Thông tin thống kê định kỳ, chuyên đề và đột xuất theo chuyên ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   - Kết quả điều tra thống kê nhằm thu thập thông tin về các chỉ tiêu thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

   - Niên giám thống kê giáo dục và các thông tin thống kê nhà nước khác thuộc ngành giáo dục theo quy định của pháp luật;

   - Các thông tin thống kê nhà nước khác đã được các cơ quan có thẩm quyền công bố.

   Trên đây là quy định về loại thông tin thống kê được phổ biến của Bộ Giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn